top of page

HAKKINDA

Kamu kuruluşlarına, özel şirketlere, eğitim kurumlarına, hastanelere ve üniversitelere

organizasyon, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek

Amacımız;

 • TUBİTAK, SOBAG, Bilim ve Toplum,  Bilimsel Etkinlik gibi projelerin ve akademik çalışmaların hazırlanmasında ve yürütülmesinde danışmanlık hizmeti vermek

 • Alanında uzman akademisyen ve analist kadrosuyla, bilimsel çalışmalara nitel ve nicel analiz desteği sunmak

 • Danışmanlık faaliyetleri ile makale, bildiri, lisans-yüksek lisans-doktora tezi, uzmanlık tezi, veri toplama araçları için danışmanlık hizmeti vermek

 • Kurslar ile bir araştırmacının ihtiyaç duyacağı yöntem, analiz, veri toplama araçları, istatistik gibi eğitimleri organize etmek

 • STEM, girişimcilik gibi yenilikçi öğretim yaklaşımlarına ilişkin eğitimleri organize etmek

 • Akademik online dergilerin dizgi editörlüğünü yapmak

 • Kitap tanıtım işleri yapmak​

Neden Kurulduk?

     Bilginin artışına ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak bireylerden istenen özellikler ve yeterlilikler gün geçtikçe artmaktadır. Bu duruma paralel olarak bireyler beklenen istekler ve davranışlar artmakta, bireylerin farklı konularda bilgi ve deneyim sahibi olmaları beklenmektedir. Bu noktada bizler alanlarında uzmanlarla birlikte sizlere destek olmaya ve danışmanlık yapmaya çalışmaktayız. Öncelikle yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenci sayılarında artışa paralel olarak danışman öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısındaki artmıştır. Ancak öğretim üyelerinin çeşitli nedenlerden dolayı danışmanlığını yaptıkları öğrencilere yeterli zamanı ayıramaması ve lisansüstü öğrencilerinin iş yoğunluklarına paralel olarak eğitim-öğretim sürecinden aksaklıklar yaşanmaya başlamaktadır. Bu amaçla bilimsel bir çalışmanın en başından sonuna kadar istediğiniz her kısımda yardımcı olmak ve alana katkı sağlayabilecek çalışmalara destek olabilmek için biz varız. Bunun yanında yoğun iş temposu içinde çalışan akademisyenlerin; ihtiyaç duyacağı yöntem, analiz, veri toplama araçları, istatistik gibi konularda danışmanlık yapıp, eğitimler vermekteyiz. Ayrıca siz akademisyenlerin kitap basımları, akademik dergilerin yayın süreçlerinde destek olmaktayız. Bunun yanında eğitim kurumlarındaki öğretmen ve öğrencilerin yeni yaklaşımlar ve projeler hakkında eğitim ve danışmanlık yapmaktan mutluluk duyarız.

     OrEgDa organizasyon & eğitim & danışmanlık hizmetleri lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitelerde çalışan akademisyenlere " 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu "  kapsamında ihtiyaçları doğrultusunda akademik düzeyde organizasyon, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuş yasal bir kuruluştur.

Vizyonumuz: Türkiye’nin en güvenilen organizasyon, eğitim, araştırma, analiz ve danışma merkezi olmak.

Misyonumuz: Akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile kurumlara güvenilir ve etik değerler ışığında çalışan araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan bir firma olabilmek​.

Neden Biz?

 • Alanında uzman kadroyla çalışıyoruz,

 • Uzun yıllardır TUBİTAK bünyesindeki danışmanlıklarımız ve TUBİTAK 1001, 4005 gibi projelerdeki deneyimlerimiz,

 • Uluslararası dergi kurma ve indekslere girme yönündeki deneyimlerimiz,

 • MEB program iyileştirme ve ders kitapları yazma konusundaki deneyimlerimiz,

 • Araştırma yöntemleri, proje ve STEM gibi yeni yaklaşımlar konusundaki kurslar verme, etkinlikler hazırlama ve kitaplar yayınlama,

 • Onlarca doktora ve yüksek lisans tezine danışmanlık yapma,

 • Dergilerde editörlük, yardımcı editörlük ve hakemlik yapma,

 • Her işi itinayla ve titizlikle yapıyoruz,

 • Müşteri memnuniyetini ilk sırada tutuyoruz

 • Her araştırmacı için sürdürülebilir bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz,

 • Yapmanın yanında öğretmenin de önemli olduğunu unutmuyoruz.

bottom of page